DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 EGDI ขึ้นอันดับ 40 ของโลก

DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 EGDI ขึ้นอันดับ 40 ของโลก

DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 EGDI ขึ้นอันดับ 40 ของโลก พร้อมปรับบทบาทเป็นผู้ร่วมคิด สร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน สร้าง Smart Nation Smart Life ให้เกิดขึ้นจริง

DGA จัดงาน “Connect to be Better” เปิดศักราชใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าทรานส์ฟอร์มรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย แสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน นำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) กล่าวว่า เราเดินหน้าปรับภาพลักษณ์ภายใต้ความท้าทายที่จะทำให้ DGA เป็นองค์กรที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน มากกว่าพูดแค่เรื่องเทคโนโลยีโดยเราเน้นการสร้างคุณค่าองค์กรให้พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยและประเทศให้ดีและทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งการวางกลยุทธ์ใหม่นี้ทำให้องค์กรเราเห็นตัวตนที่ชัดเจนขึ้นว่าคน DGA จะต้องมีพันธุกรรม หรือ DNA ของการเป็น “Smart Connector” หรือ ผู้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ และพร้อมทำงานเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผ่านมา DGA มีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงบริการภาครัฐกว่า 80 บริการเพื่อให้บริการประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งมียอดการใช้งานสะสมกว่า 3.8 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรับบริการรัฐได้ ผ่านช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย ในขณะที่ SME หรือภาคธุรกิจก็ได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐกว่า 95 ใบอนุญาต ผ่าน bizportal.go.th ซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น และเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา DGA เดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปิดตัวระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้รวดเร็ว โดยมีเป้าหมายยกระดับ อปท. จำนวน 400 แห่งให้ได้ในปี 2566 ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นบทบาทที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของ DGA ที่เป็น “Smart Connector” เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น ซึ่งผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลส่งผลให้ประเทศไทยได้อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลที่จัดสำรวจโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยี

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า การทำให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบนั้นยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่าสุด DGA ได้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยเป้าหมายในปีนี้คือ ภาครัฐต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐแบบ 100% เชื่อมโยงและพัฒนาบริการที่สะดวก ใช้ง่าย เข้าถึงประชาชนและภาคธุรกิจให้เป็น One Stop บริการภาครัฐแบบ 100% โดยทำไปพร้อมกับการพัฒนา Digital Skill ให้กับบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดย DGA มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย E-Government Development Index (EGDI) Ranking ให้อยู่ที่อันดับ 40 ของโลกให้ได้ภายในปี 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับ Brand Value ขององค์กรนั่นคือ “รัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างประเทศให้ทันสมัย (Smart Nation) ยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยให้ดีและทันสมัย (Smart Life) ยิ่งขึ้น”

และภารกิจงานด้านรัฐบาลดิจิทัลนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นเรือธงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เทียบเท่าสากล โดย DGA ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ได้นำเสนอแผนงานดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนทั้งสิ้น 78 โครงการ จาก 51 หน่วยงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,523.9110 ล้านบาท ตามที่ DGA นำเสนอ หลังจากนี้ข้อมูลทั้งหมดจะจัดส่งไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดทำเป็นร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามลำดับต่อไป” ดร.สุพจน์ กล่าวทิ้งท้าย

“DGA ต้องการเห็น คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น เราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทย เข้าถึงบริการได้ง่าย ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ เราต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว ราบรื่น ยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เราอยากเห็นประเทศของเราทันสมัย ก้าวหน้าทันโลก เพื่อ ความภูมิใจของคนไทยทุกคน และเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่ เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีอยู่จริง ทำได้จริง ”

แนะนำข่าวเทคโนโลยีเพิ่มเติม : Facebook ยืนยันจะลบข้อมูลมุมมองทางการเมืองและศาสนาออกจากโปรไฟล์ใน 1 ธ.ค.

ถอนตัวแล้ว นักเทนนิสเยาวชน วัย 16 ปี หลังโซเชียลเดือด มีชื่อติดทีมชาติ

ถอนตัวแล้ว นักเทนนิสเยาวชน วัย 16 ปี หลังโซเชียลเดือด มีชื่อติดทีมชาติ

“สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย” ออกประกาศแจ้ง นักเทนนิสเยาวชนวัย 16 ปี จากกรณีฝ่าไฟแดงชนคนตาย ส่งหนังสือขอถอนตัว ออกจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้ว

จากกรณีที่โลกโซเชียลกลับมาร้อนระอุอีกครั้ง สำหรับแฮชแท็ก #เด็ก16ผ่าไฟแดงชนคนตาย ในกรณีที่นักเทนนิสเยาวชน วัย 16 ปี ขับรถยนต์ฝ่าไฟแดง นายธนพล แก้วมูล หรือ เต้ อายุ 24 ปี พนักงานจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) บัณฑิตเกียรตินิยม วิศวกรรมโทรคมนาคม เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา บนถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยดัง จังหวัดนครราชสีมา

ต่อมาเยาวชนวัย 16 ปี คนดังกล่าว ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพของประกาศนียบัตร ที่ระบุว่า สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี 2566 งานนี้ทำให้ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งในเพจของ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ และในโลกออนไลน์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

สังคม

ล่าสุด ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT ได้ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ระบุว่าสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนให้ทราบว่า นักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่อยู่ในกระแสข่าวขณะนี้ ได้ส่งหนังสือขอถอนตัวออกจากการเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2566 แล้ว สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณในทุกข้อเสนอแนะไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

พร้อมกับแนบหนังสือ เรื่อง ขอถอนตัวจากการเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี 2566 ที่ระบุว่า “ตามที่กระผมนายฯ ได้แข่งขันคัดเลือกเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้วนั้น กระผมมีความประสงค์ที่จะขอถอนตัวจากการเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอความกรุณาจากสมาคมฯ ได้พิจารณานักเทนนิสท่านอื่นที่เข้าร่วมแข่งขัน คัดเลือกเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบการแข่งขัน ของสมาคมฯ ต่อไป”

แนะนำข่าวเพิ่มเติม : อดีตหนุ่มแบงก์หายตัวลึกลับ 28 ปี ญาติหวั่นโดนอุ้มฆ่า เบาะแสสุดท้ายถูกคนมีสีข่มขู่

ปี 65 ข้าวไทยส่งออกอันดับ 2 โลก 7.69 ล้านตัน

ปี 65 ข้าวไทยส่งออกอันดับ 2 โลก 7.69 ล้านตัน คนแย่งซื้อมันสำปะหลังขายสูงสุด 15 ปี

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 65 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 7.69 ล้านตัน สูงกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 138,451 ล้านบาท หรือ 3,971 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 22.06% จากปี 64 ที่ส่งออกได้ 6.30 ล้านตัน มูลค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น 26.13% และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14.67% จากปี 64 ที่มีมูลค่า 109,769.7 ล้านบาท หรือ 3,463.4 ล้านเหรียญฯ ทำให้ไทยเป็นอันดับ 2 ประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก รองจากอินเดีย ที่ส่งออกได้ 21.93 ล้านตัน ส่วนเวียดนาม อันดับ 3 ที่ 6.31 ล้านตัน

สำหรับปี 66 กรมได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และตั้งเป้าหมายส่งออกไว้ที่ 7.5 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการซื้อจากต่างประเทศที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงแผนผลักดันการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ เช่น การจัดประชุม Thailand Rice Convention ของผู้คนในวงการค้าข้าว การจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐ และเอกชนเดินทางไปเยือนประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน เยอรมนี ฯลฯ

เศรษฐศาสตร์

“ปี 66 ต้องระวังค่าเงินบาทที่ยังผันผวน และมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง อาจทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง แต่ กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งเดินหน้าผลักดันการส่งออก โดยเน้นการรักษาตลาดเดิม และหาตลาดใหม่ให้มากขึ้น”

นายรณรงค์ กล่าวต่อถึง การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี 65 ว่า ไทยส่งออกได้รวม 11.18 ล้านตัน มูลค่า 4,408 ล้านเหรียญฯ โดยมูลค่าสูงสุดในรอบ 15 ปี เพราะทั่วโลก โดยเฉพาะจีน แย่งกันซื้อมันเส้น เพื่อนำไปทำแอลกอฮอล์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด จึงผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ส่วนปี 66 กรม และ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 9 ล้านตัน ลดลงจากปี 64 เพราะคาดการณ์ว่าผลผลิตของไทยปี 65/66 จะลดลงจากโรคใบด่างที่ยังคงระบาดอย่างหนักในพื้นที่เพาะปลูกกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ และสภาพอากาศ ที่ช่วงปลายปีเกิดน้ำท่วม และอาจมีภัยแล้งซ้ำอีก ทำให้คาดว่าผลผลิตจะลดลง 3 .27 ล้านตัน เหลือ 31.7 ล้านตัน จากคาดการณ์เดิมที่ 34.98 ล้านตัน

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม : APEC 2022 คลังหารือ IMF มองเศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหาเงินเฟ้อ

มาแล้ว รายชื่อ 11 ตัวจริง “แมนยูฯ” เกมดวล “ฟอเรสต์” ตัดเชือกลีกคัพ นัดสอง

มาแล้ว รายชื่อ 11 ตัวจริง “แมนยูฯ” เกมดวล “ฟอเรสต์” ตัดเชือกลีกคัพ นัดสอง

มาแล้ว ประกาศรายชื่อ 11 ตัวจริง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกมปะทะ นอตติงแฮม ฟอเรสต์ ศึกลีกคัพ รอบรองชนะเลิศ นัดสอง คืนนี้ เริ่มแข่งเวลา 03.00 น.

ความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล ลีก คัพ อังกฤษ ฤดูกาล 2022-23 รอบรองชนะเลิศ นัดสอง ประจำคืนวันพุธที่ 1 ก.พ. 66 ซึ่ง “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดสนามโอลด์ แทรฟเฟิร์ด รับการมาเยือนของ “เจ้าป่า” นอตติงแฮม ฟอเรสต์ เริ่มแข่ง 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ล่าสุดรายชื่อ 11 ตัวจริงของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาแล้วดังนี้

ข่าวกีฬา

ทอม ฮีตัน (GK), ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ราฟาเอล วาราน, อารอน วาน-บิสซากา, ลุค ชอว์, คาเซมิโร, บรูโน เฟอร์นันเดส, เฟร็ด, แอนโทนี, อเลฮานโดร การ์นาโช และ เวาท์ เวกฮอร์สต์

สำหรับผลการแข่งขันในนัดแรกเป็น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่บุกไปชนะ นอตติงแฮม ฟอเรสต์ มาได้ 3-0 โดยผู้ชนะของคู่นี้จะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ต่อไป

แนะนำข่าวกีฬาเพิ่มเติม : ใครจะไปทนไหว แข้งอังกฤษชุดบอลโลก เจอพิษอากาศ “กาตาร์” อาการน่าเป็นห่วง

สล็อตแตกบ่อย

สล็อตแตกบ่อย สล็อตแตกทุกช่วงเวลา สายล่าเงินรางวัลห้ามพลาดเด็ดขาด

ใครที่เป็นนักล่าเงินรางวัลจากเกมสล็อต ห้ามพลาดเว็บเราเด็ดขาด เว็บใหญ่ที่สุดในการปั่นสล็อตออนไลน์ ระบบที่มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ รวบรวมเกมสล็อตแตกง่ายไว้มากมาย สล็อตแตกบ่อย มีให้เลือกเล่นหลากหลายค่ายแบบไม่ซ้ำกับเว็บอื่นอย่างแน่นอน เราเป็นเว็บที่มาแรงที่สุด สามารถทำกำไรกลับไปได้จริง สร้างเงินกลับไปได้ง่าย ใครที่มาล่าเงินรางวัลต่างก็มีโอกาสลุ้นรับเงินแสนนาน หมดปัญหาเรื่องการโดนโกง หมดปัญหาเรื่องขาดทุน หากเข้ามาใช้งานเว็บเราวันนี้ เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับเกมสล็อตครบทุกรูปแบบ เกมครบทุกค่ายที่เราได้นำมา ใช้งานได้ง่าย แถมยังมีความสะดวกสบายต่อการสร้างกำไรอีกด้วย สล็อตแตกทุกช่วงเวลา ไม่ว่าท่านจะเข้ามาใช้งานเวลาไหน การันตีได้เลยว่าเตรียมพร้อมรับโชคก้อนใหญ่กลับไป อยากจะเข้ามาช่วงเช้า อยากจะเข้ามาช่วงบ่าย หรือจะปั่นสล็อตช่วงเย็น ทุกครั้งลุ้นรับโบนัส เงินรางวัลใหญ่กลับไปได้แบบเต็มที่ ใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสทำเงิน อยากรู้จักอยากเกมสล็อตที่แตกบ่อย แตกง่ายมากที่สุด เข้ามาใช้งานที่เว็บของเรา ทุกนาทีลุ้นรับสล็อตแตกแบบเต็มที่

สล็อตแตกบ่อย

สล็อตแตกบ่อย ครบจบทุกค่ายในเว็บเดียว การันตีสล็อตแตกฟินทุกเกม

เราเป็นเว็บที่เปิดมานาน จึงได้รวมเกมสล็อตครบทุกค่ายมาให้สมาชิก ไม่ว่าผู้เล่นต้องการค่ายเกมไหน เว็บเราตอบโจทย์ได้แน่นอน อาทิเช่น พีจีสล็อต โจ๊กเกอร์สล็อต เอ็กซ์โอสล็อต ทุกเกมที่เราได้รวบรวมมาการันตีสล็อตแตกบ่อย สล็อตแตกบ่อย เกมยอดฮิตที่ไม่ว่าใครต่างก็กอบโกยกำไรกลับมาได้มหาศาล เราเป็นเว็บเดิมพันเล่นเกมสล็อตครบทุกค่าย ส่งผลให้เป็นเว็บที่ทำให้ผู้เล่นเข้ามาใช้บริการเยอะที่สุด จะได้สัมผัสบรรยากาศที่สล็อตแตกบ่อย ได้รับแจ็คพอต ได้รับเงินรางวัล ความสนุกสนาน ความท้าทายที่ได้จากการเล่นเกม ทำเพลินตลอดการสร้างเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างเพลิดเพลิน สล็อตแตกบ่อย ล่าสุด ได้รับสล็อตแตก การันตีถอนเงินได้จริง ถอนเงินได้ครบทุกบาทแน่นอน เพียงแค่เข้ามาใช้บริการที่เว็บเรา ท่านจะได้รับความแตกต่างในการเข้าใช้งาน รวมถึงเกมสล็อตที่เพิ่มเติมความสนุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และที่สำคัญเลยคือการันตีสล็อตแตกฟินทุกเกมแน่นอน ไม่ว่าใครก็มีโอกาสได้รับแจ็คพอต ไม่ว่าใครก็มีโอกาสได้รับเงินโบนัส ต้องที่เว็บของเราแห่งนี้ เว็บที่ดีที่สุดของประเทศ

สล็อตแตกบ่อย ล่าสุด

จ่ายเงินจริงครบทุกบาท ถอนได้ไม่อั้นตลอดเวลา

ทำกำไรได้อย่างสบายใจ พิชิตเงินรางวัลกลับไปได้เลย เราจ่ายจริง จ่ายครบทุกบาท จ่ายไม่อั้น จ่ายตลอดเวลา เมื่อท่านสร้างกำไรจากเกมสล็อตได้ เว็บของเราจะโอนเงินให้ท่านเต็มจำนวน ไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ ไม่มีการหักยอด ไม่มีการหักเงินไปให้คนกลาง สล็อตแตกบ่อย เป็นเหตุผลที่เว็บของเรามาแรงมากที่สุดในช่วงนี้ ถึงแม้จะสร้างกำไรได้มากกว่าหลักแสน ถอนออกจากเครดิตมากกว่าหลักล้าน เราโอนเงินให้จริง ครบทุกบาท เป็นการฝากถอนผ่านระบบออโต้ ระบบที่มีความทันสมัย เว็บแม่ของเราที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด เว็บสล็อตชั้นนำ เป็นเว็บที่ติดท็อประดับโลก ใครที่เข้ามาใช้งานก็ต่างยอมรับ สล็อตแตกได้รับความมันส์ ได้รับความบันเทิง แบบที่ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะ เมื่อสร้างรายได้ท่านจะสบายใจ ถอนเงินออกจากเครดิตได้ด้วยตัวเอง สล็อตออนไลน์ มือถือ ได้เงินจริง ถอนผ่านระบบออโต้ที่ไม่เคยเกิดข้อผิดพลาด เร็วทันใจ ถอนปุ๊บเข้าบัญชีปั๊บ ท่านเตรียมตัวรับความฟินจากเงินรางวัล เตรียมตัวรับความเฮงจากเกมสล็อต เตรียมตัวรับเงินเข้าบัญชีได้เลย เข้ามาใช้บริการที่เป็นเราการันตีไม่ผิดหวังสักนาที

เครดิตจาก : kalixbandy.com