เศรษฐศาสตร์

ปี 65 ข้าวไทยส่งออกอันดับ 2 โลก 7.69 ล้านตัน

ปี 65 ข้าวไทยส่งออกอันดับ 2 โลก 7.69 ล้านตัน คนแย่งซื้อมันสำปะหลังขายสูงสุด 15 ปี

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 65 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 7.69 ล้านตัน สูงกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 138,451 ล้านบาท หรือ 3,971 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 22.06% จากปี 64 ที่ส่งออกได้ 6.30 ล้านตัน มูลค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น 26.13% และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14.67% จากปี 64 ที่มีมูลค่า 109,769.7 ล้านบาท หรือ 3,463.4 ล้านเหรียญฯ ทำให้ไทยเป็นอันดับ 2 ประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก รองจากอินเดีย ที่ส่งออกได้ 21.93 ล้านตัน ส่วนเวียดนาม อันดับ 3 ที่ 6.31 ล้านตัน

สำหรับปี 66 กรมได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และตั้งเป้าหมายส่งออกไว้ที่ 7.5 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการซื้อจากต่างประเทศที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงแผนผลักดันการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ เช่น การจัดประชุม Thailand Rice Convention ของผู้คนในวงการค้าข้าว การจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐ และเอกชนเดินทางไปเยือนประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน เยอรมนี ฯลฯ

เศรษฐศาสตร์

“ปี 66 ต้องระวังค่าเงินบาทที่ยังผันผวน และมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง อาจทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง แต่ กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งเดินหน้าผลักดันการส่งออก โดยเน้นการรักษาตลาดเดิม และหาตลาดใหม่ให้มากขึ้น”

นายรณรงค์ กล่าวต่อถึง การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี 65 ว่า ไทยส่งออกได้รวม 11.18 ล้านตัน มูลค่า 4,408 ล้านเหรียญฯ โดยมูลค่าสูงสุดในรอบ 15 ปี เพราะทั่วโลก โดยเฉพาะจีน แย่งกันซื้อมันเส้น เพื่อนำไปทำแอลกอฮอล์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด จึงผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ส่วนปี 66 กรม และ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 9 ล้านตัน ลดลงจากปี 64 เพราะคาดการณ์ว่าผลผลิตของไทยปี 65/66 จะลดลงจากโรคใบด่างที่ยังคงระบาดอย่างหนักในพื้นที่เพาะปลูกกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ และสภาพอากาศ ที่ช่วงปลายปีเกิดน้ำท่วม และอาจมีภัยแล้งซ้ำอีก ทำให้คาดว่าผลผลิตจะลดลง 3 .27 ล้านตัน เหลือ 31.7 ล้านตัน จากคาดการณ์เดิมที่ 34.98 ล้านตัน

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม : APEC 2022 คลังหารือ IMF มองเศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหาเงินเฟ้อ